خلاصه کتاب شیب ست گادین سِت نویسنده کتاب های متعدد پرفروش در دنیاست، از جمله «گاو بنفش» اما در میان

بیوگرافی ست گادین ست گادین (Seth Godin) بازاریاب مطرح و نویسنده بزرگ آمریکایی است او کارآفرین، بازاریاب،استاد و سخنران حوزه

خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی پدر پول دار پدر فقیر (پدر پولدار پدر بی پول)

Introducing

Premium Image Button Elementor Widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.